brannbil

Oppretting av Alarmsentralen Sogn og Fjordane.

MaalfridVårt dekningsområde er Sogn og Fjordane , totalt 24 kommunar. Kommunane som ikkje er med er Solund og Gulen som grensar mot Hordaland. 

Til saman i desse kommunane er det over 800 brannfolk i beredskap, fordelt på 24 hovudstasjonar .
 
Alle innbyggarar i Noreg skal ved akutt naud kunne ringe eit av naudnummera 110,112 eller 113. Kommunane er pålagt å ha brannmelding 110 som skal takle hendingar som brann - ulykke og akutt forureining. 110 sentralen må vere bemanna 24 timer i døgnet 365 dagar i året.

Alarmsentralen i Sogn og Fjordane blei oppretta i 1982 og var då eit samarbeid mellom kommunane og Televerket ved at sentralen blei bemanna og delvis lønna med televerkspersonell. 01.06.1994 blei dei tilsett overført frå TNM (Televerkets Nye Muligheter) til Alarmsentralen Sogn og Fjordane.
Då Alarmsentralen blei oppretta var tilrådingane frå staten at sentralen kunne drivast med 1 person på vakt. Hovudoppgåva var mottak av 110 brannmeldingar og utkalling av brannvesen ved hjelp av tyfon.
Frå og med 01.01.2007 Har sentralen vore bemanna med 2 operatørar heile døgnet. 

Alarmsentralen sit i dag med høg kompetanse innan beredskap, og med det nyaste innan kommunikasjon og overvakning.

Vår største utfording i høve beredskap er vår typografi. Fylkets oppbygning med lange fjordar med forgreiningar, samt høge fjell og lang kystlinje, set store krav til våre operatørar.

Frå 01.02.2021 Er Naudmeldetenesta 110 og utalarmering av brannvesen flytta til 110-Vest, Bergen. Alarmsentralen skal halde fram som eit respons og kompetansesenter for sine eigarkommunar. Då med hovudvekt på tryggleiksalarmar og velferdsteknologi. Vidare vil sentralen halde fram med mottak og formidling av automatiske alarmar som Brann - Heis - og andre tekniske alarmar. 

Del denne siden:

Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn

Alarmsentralen Sogn og Fjordane

Strandavegen 13
6905 Florø

Kontakt:

Tlf: 57 75 14 00
Epost: brann110@alarmsentralen.com

Personvern

Innhold © Alarmsentralen Sogn og Fjordane. Webdesign © 2007-2019 av Web Norge.