brannbil

Alarmsentralen Sogn og Fjordane er eit IKS (interkommunalt selskap) eigd av 24 kommunar i Sogn og Fjordane (alle kommunane utanom Solund og Gulen).

Organisering av sentralen

Repp leiar blir takka av 2016.1

Styreleiar Øyvind Bang Olsen takkar av representantskapsleiar Olav Lunden som har hatt vervet sidan mai 2012.

Nyvalt leiar i representantskapen 2016 er Magni Aa Berge, fungerande ordførar i Gloppen kommune.

 

Representantskapsleiar: Magni Aa Berge (Gloppen kommune)

Styreleiar: Øyvind Bang Olsen (Sunnfjord)

Dagleg leiar: Terje Brandsøy

Representantskapen (sentralens øvste leiande organ)

Representantskapen består av 1 representant med personlig vara frå kvar einskild eigar kommune.

Styret

Styret er underlagt representantskapen. Styret er satt saman slik:

· 1 representant frå Nordfjord (Stein Robert Osdal)

· 1 representant frå Sogn (Anne Kauppi)

· 1 representant frå Sunnfjord (Øyvind Bang Olsen)

· 1 representant frå vertskommunen (Flora) (Kari Støfringsdal)

· 1 representant frå dei tilsette (Frode Korneliussen)

. 2 Vara: Berhard Øberg og Torill Anita Segtnan.

Dagleg leiar: Terje Brandsøy Arbeider dagtid måndag til fredag.

Teknisk Ansvarlig: Roy Humlestøl arbeider dagtid måndag til fredag.

110 operatørar

Det er til einkvar tid 2 operatørar på arbeid.

Del denne siden:

Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn

Alarmsentralen Sogn og Fjordane

Strandavegen 13
6905 Florø

Kontakt:

Tlf: 57 75 14 00
Epost: brann110@alarmsentralen.com

Personvern

Innhold © Alarmsentralen Sogn og Fjordane. Webdesign © 2007-2019 av Web Norge.