brannbil

Alarmsentralen Sogn og Fjordane er sterkt inne på alt som har med mottak av automatiske alarmar, Vi har ein stor marknadsandel innan direkte tilknyting av automatisk brannvarsling i Sogn og Fjordane. Dei største kundane våre her er kommunane samt private næringsbygg.

Hovudgruppene er:

 • Automatiske brannalarmar
 • Trygghetsalarmar, Velferdsteknologi
 • Innbrotsalarm
 • Heisalarm
 • Tekniske alarmar
 • Utkalling av tekniske vakter
 • Varsling av kommunal krise/beredskapsleiing
 • Varsling av industrivern

Vinninga med tilknyting til Alarmsentralen Sogn og Fjordane:

 • Raskare varsling av lokalt brannvesen
 • Raskara utrykking for å berge dei som oppheld seg i bygget.
 • Betre sikring av materielle verdiar
 • Betre sikring av lokale arbeidsplassar
Vakta ved Alarmsentralen

Del denne siden:

Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn

Alarmsentralen IKS

Strandavegen 13
6905 Florø

Kontakt:

Tlf: 57 75 15 00
Epost: trygg@alarmsentralen.com

 
Personvern

Innhold © Alarmsentralen Sogn og Fjordane. Webdesign © 2007-2023 av Web Norge.