BRANN OG REDNING
Mottak og formidling av naudmelding 110

ALARM FOR NÆRING
Vi tilbyr brannalarm, innbrots og tekniske alarmar for næringsbygg.

MOTTAK av AUTOMATISKE ALARMER
Brann, innbrot, heis, tekniske alarmar.

TRYGGLEISALARMAR
Responssenter for tryggingsalarmar og velferdsteknologi.

UTKALLING AV BEREDSKAPSGRUPPER
i kommunane, kriseleiing, psykososialt kriseteam, tilsette på td.
Sjukeheim/omsorgssenter, teknisk personell osb.

Slider

Alarmsentralen

Kommunane sin eigen alarmsentral i Sogn og Fjordane. Alarmsentralen er ein interkommunal sentral (IKS) eigd av 24 kommunar i Sogn og Fjordane.

Brann og redning

Mottak og formidling av naudmelding 110.

Mottak av automatiske alarmar

Brann, innbrot, heis, tekniske alarmar

Responssenter for tryggingsalarmar

og velferdsteknologi

Utkalling av ulike beredskapsgrupper

i kommunane, kriseleiing, psykososialt kriseteam, tilsette på td. Sjukeheim/omsorgssenter, teknisk personell osb.

Brannmelding 110

Naudtelefon for brann - ulykker og akutt forureining.
I tillegg overvakar vi automatiske alarmar som brann - innbrot - heis osv.

Ved brann ring 110. Ved andre hendvendingar ring sentralbord 57 75 14 00

Dagleg leiar: Terje Brandsøy.
Styreleiar: Øyvind Bang Olsen.

DSB sine lover og reglar
www.dsb.no

Vi syner spesielt til:
§ 4-5 Mottak av nødmelding
Kommunane innanfor ein region skal være tilslutta felles naudalarmeringssentral som til ein kvar tid skal kunne ta imot meldingar om brann- og andre ulykker og iverksette nødvendige tiltak.
 

Naudalarmeringssentralen
skal ha fast bemanning av kvalifisert personell og være organisert slik at melding blir forsvarlig motteke, registrert og fylgt opp. Naudalarmeringssentralen skal være samordna med øvrige naudetaters naudalarmeringssentralar som Politi naudnummer 112 og Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral AMK , naudnummer 113.Viser til DSB si nettside:
www.dsb.no

Del denne siden:

Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn

Alarmsentralen Sogn og Fjordane

Strandavegen 13
6900 Florø

Kontakt:

Tlf: 57 75 14 00
Epost: brann110@alarmsentralen.com

Personvern

Innhold © Alarmsentralen Sogn og Fjordane. Webdesign © 2007-2019 av Web Norge.