Automatisk alarm

Tilknyting av automatiske alarmer mot Alarmsentralen 

Alarmsentralen IKS er sterkt inne på alt som har med mottak av automatiske alarmar.

Vi har ein stor marknadsandel innan direkte tilknyting av automatisk brannvarsling i Sogn og Fjordane. Dei største kundane våre her er våre eigar kommunar, samt private næringsbygg.
 

Hovudgruppene er:

 • Automatiske brannalarmar
 • Innbrotsalarm
 • Heisalarm
 • Tekniske alarmar
 • Varsling av industrivern


Korleis koble seg til Alarmsentralen:

 1. Snakk med den du har serviceavtale med på alarmanlegget for først å avtale med dei kva føringsveg (linje) du skal velje for å kople deg opp mot Alarmsentralen IKS. I dag er det fleire firma som tilbyr overvaka linje som tilbyr denne tenesta. Din servicepartner vil anbefale den dei eventuelt har avtale med og melde inn deg som kunde.
   
 2. Alarmsentralen IKS vil motta eige skjema frå installatør med naudsynte opplysningar som gjer til at vi tek kontakt for å opprette avtale og aksjonsplan med deg som sluttkunde.
   
 3. Spørsmål? Kontakt dagleg leiar Terje Brandsøy eller ring på tlf. 57751510

 

Kommunale og private nærningsbygg

Priser for inntil 8 alarmar frå same sendar: 
Årsavgift4990,-
Tillegg for tilknyttning av ekstra bygg pr.stk. (max 5stk)1500.-
Alle prisar er eks. mva. (Brann er friteken for mva.) 
Prisane er pr. 01.01.2024.  

 

Heis

Priser for inntil 8 alarmar frå same sendar: 
Årsavgift kr.4990,-
Tillegg for tilknyttning av ekstra bygg pr.stk. (max 5stk)1500.-
Alle prisar er eks. mva.  
Prisane er pr. 01.01.2024.  

 

Prisar når sentralen aksjonerar

Brannalarmar*0.-
Tekniske alarmar ( teknisk - innbrot - ran - heis)0,-
*Brannvesena kan fakturerar ved gjentekne unødige alarmar. 
Alle prisar er eks. mva. (Brann er friteken for mva.). 
Prisane er pr. 01.01.2024.  

 

Teknisk utstyr: 

Abonnenten kostar sjølv innkjøp og montering av nødvendig teknisk utstyr.


Regulering av avgifter/gebyr:

Styre for Alarmsentralen Sogn og Fjordane IKS står fritt til kor tid som helst å endre satsane for avgifter/gebyr

Kontakt

Terje Brandsøy
Dagleg leiar
E-post
Telefon 57 75 14 10
Mobil 91 61 28 95
Roy Humlestøl
Teknisk Ansvarleg
E-post
Telefon 57 75 15 15