Alarmsentralen

Alarmsentralen IKS i Florø er eit interkommunalt selskap, eigd av 17 kommunar. 
Vår oppgåve inkluderar mottak og formidling av trygghetsalarmar og velferdsteknologi, opplæring og kunnskapsdeling samt håndtering av automatiske alarmar som tekniske alarmer, brannalarmer og innbrotsalarm. Selskapet kan også ta på seg oppgåver etter oppfordring fra kommunane.

Les meir om Alarmsentralen

Nyheter

Kalender

Ingen planlagte hendingar