Alarmsentralen IKS er eit interkommunalt selskap som er eigd av 16 kommunar i Vestland, Sogn og Fjordane. 

Sentralen utgjere frå 01.02.2021 10 årsverk i turnus.

 Administrasjonen består av 3 tilsette:

Dagleg leiar

Fagleg ansvarleg for tryggleiksalarmar/ velferdsteknologi

Teknisk ansvarleg /NK

 

 

Det er for tida ikkje ledige faste stillingar ved Alarmsentralen.

 

 

 


.