Styret

Kommunane sine representantar i styre og representantskap for Alarmsentralen IKS

Etter at haustens val var ferdig ute i våre eigar kommunar, er det no på plass nye eigar representantar i styret og representantskapet for Alarmsentralen

Styret
Verv Region Namn På val
Styremedlem (leiar) Sunnfjord Petter Sortland 2025
Styremedlem Vertskommune Evy Renate Bjørnset 2026
Styremedlem Nordfjord Anita Eide Lothe 2025
Styremedlem (nestleiar) Sogn Ivar Kvalen 2026
Styremedlem Tilsette Marianne Bruvik 2025
Vara Sogn Gaute Johnsgaard 2025
Vara Sunnfjord Randi Kyrkjebø 2025

Kontakt

Terje Brandsøy
Dagleg leiar
E-post
Telefon 57 75 14 10
Mobil 91 61 28 95