Digitalt tilsyn

Universalsensor og tilhøyrande velferdsteknologi

Universalsensoren er ein liten og nyttig eining som koplar mange kablede 3. parts einingar til ein Lifeline tryggingsalarm. Sensoren bruker radiosignal for å sende varsel.

Med universalsensor som føringsveg, har ein ulike bruksområder.

 

Kamera

 

Velferdsteknologi - andre sensorar

Artikkelliste