Medisindispensar

Ein medisindispensar sørgjer for automatisk utlevering av medisindosar. Dermed blir medisinar alltid utleverte til rett tid, og i rett dose. Brukaren av dispensaren blir varsla når medisinen er klar, og helsepersonell blir varsla dersom dosen ikkje blir teken. Dette gjer det enkelt for helsepersonell å følgje med på brukargruppa si og gjennomføre tilsyn dersom det er nødvendig. Dispenserane kan route varslingar til både NNO App og Alarmsentralen.

Karie

Karie er ein nett dispenser tilpassa brukaren, med ansiktsgjenkjenning og pasientens namn på skjermen. Pasienten sin medisinplan blir automatisk overført frå apoteket, og sikrar rett tidspunkt for utlevering av doser. Ved reise er dispensaren lett og har ei batteritid på opptil 24 timar. Dispensaren viser på stor skjerm når medisinen skal takast, og lager både lys og lyd på det aktuelle tidspunktet. Med ein stor trykkflate er det enkelt for pasienten å få ut medisinane sine. Posen fell ned, og pasienten opnar sjølv posen for å ta dosen sin. Det er også mogleg å tilpasse lyd og lys. Karie sparar verdifull tid for helsepersonell ved rask bytte av doser, og kjem med to kassetter for effektivitet.

 

Medidio Clock

Medido Clock er ein nett dispenser med ein mild og rund form, som passar inn i kva som helst heim.  Medido Clock varslar med lyd og lys når det er tid for å ta medisinen. Eit enkelt trykk på knappen får medisinen til å kome ut på medisinbrettet på sida av dispenseren. Lokket til Medido Clock opnar enkelt ved hjelp av ein knapp på sida. Bytte av multidoserull tek berre nokre minutt, og dispenseren blir til slutt låst med ein digital lås. Veg: 2,3 kg, og har 24 timars batteritid

 

Pilly

Pilly er pilledosetten som gjer det enkelt å ta medisinar på farten. Den er den minste og lettaste i vår portefølje av elektroniske medisindispensarar. Den har totalt 28 doseringskamrar, fylte av medisinar av helsepersonell. Pasientens medisinplan blir lagt inn i Dignio Prevent, og sikrar rett tidspunkt for utlevering av medisinar. Pilly blir tilpassa brukaren personleg via Dignio Prevent, og vil derfor passe for ulike brukargrupper og helsetilstandar. For dei som ikkje ynskjer lyd og/eller lysvarsling på dispensaren, kan påminning om medisinering bli sendt til pasientens eigen telefon i form av SMS. Pilly varslar med lyd og lys når det er tid for å ta medisinen. For å ta medisinen vert dosetten snudd opp ned, og medisinen fell ned i handa. Medisineringa blir registrert, og varselet avsluttar. 20 cm i diameter, har integrert sim-kort og ein skjerm med enkel informasjon.

 

Carousel Advanced

Careousel kommuniserer med tryggleiksalarmen Lifeline IP 4G Smarthub. Denne automatisk medisindosetten minnar brukaren på å ta medisinen ved lydsignal og/eller blinkande lys. Den leverer rett dose til rett tidspunkt og hindrar brukaren frå å få tilgang til andre tablettar. Medisinen er dosert i ein kassett med opptil 28 rom og kan gi opptil 24 påminningar per dag. For å ta medisinen held ein dosetten opp ned og heller tablettane i handa eller i ei skål. Når dosetten vert snudd opp ned, blir påminninga deaktivert. Den kompakte størrelsen gjer det enkelt å ta den med på reiser eller andre aktivitetar. Careousel kan reingjerast med ei fuktig klut. Kassetten kan vaskast i varmt vatn eller i oppvaskmaskin, men ikkje ved meir enn 50 grader.

 

Evondos E300

Evondos sikrar medisinhandsaming ved å hjelpe tenestemottakar til å alltid ta riktig medisin i forskriven dose til rett tid. Tenesta brukar ferdigpakkede multidosar frå apotek, les administreringstida frå posens tekstfelt og opererer deretter. Evondos-tjenesta er kompatibel med alle multidosar på marknaden. Evondos gir veiledning til å ta medisinar med munnlege instruksjonar, lydsignal og skriftlege instruksjonar på einhetens skjerm med indikatorlys. Om brukaren ikkje tar ein dose, flyttar roboten den ubrukte dosen til ein låst medisinbehaldar for å oppretthalde medisinsikkerheita. Roboten varslar helse- og omsorgsorganisasjonen om hendinga, som også blir logga i systemet. Berre helsepersonell har tilgang til innhaldet i den låste medisinbehaldaren. Den er universelt utforma, 24 timars batteritid og påminning om annan medisin.

 

 

 


 

Kontakt

Inger Elise Grotle
Fagansvarleg for tryggleiksalarmar og velferdsteknologi
E-post
Telefon 57 75 14 17
Mobil 90 66 82 07