NetNordic Omsorg

NetNordic leverer teknologiske hjelpemiddel til heimebuande og institusjonar som sjukeheimar og omsorgsbustader over heile Noreg. Med eit breitt spekter av løysingar og tenester bidreg vi til at menneske med omsorgsbehov kan leve eit sjølvstendig og kvalitetsrikt liv.

Utviklinga av digitale løysingar som effektiviserer helsesektoren går raskt. NetNordic har som mål å realisere potensialet i velferdsteknologi. I samarbeid med kundane kan vi optimalisere og skreddarsy leveransar av helse- og omsorgsprodukt etter marknaden sine behov.

NetNordic er produsent av NetNordic Omsorg (NNO), ein produsentuavhengig plattform for alarmar og kommunikasjon. Løysinga er integrert med dei fleste produkt i NetNordic si portefølje.

NNO-plattforma inneheld løysingar for:

 • Responssenterprogramvare
 • Velferdsteknologi for heimebuande
 • Pasientvarsling
 • Integrasjonsplattform
  • Integrasjon med EPJ (Visma Profil, Tieto Gerica og DIPS Cosdoc, Helseplattformen)
  • Integrasjon med VKP
  • Over 100 andre integrasjonar

Bestillingar og rutinar:

NetNordic tilbyr ein enkel og effektiv måte å bestille varer på gjennom NetNordic Webshop frå midten av april 2024. E-handelsløysinga hentar data via EDI, som gjer at produktdata som bilete, prisar, namn, spesifikasjonar og lager-/leveringsstatus blir oppdaterte kontinuerleg.

Prisar er tilgjengelege for innlogga brukarar, og avtaleprodukt (BID) viser pris på produktsida dersom dei er aktiverte. Nettbutikken inneheld heile NetNordic og distributørane sitt varesortiment.

 • Lagerbehaldning: Lagerbehaldning og forventa leveringstid visast for kvart produkt. Produkt er presenterte med beskriving, bilete og tekniske spesifikasjonar, samt foreslått tilbehøyr. Produktinfo kan skrivast ut i PDF-format frå nettbutikken.
   
 • Ordrestatus: Ordrestatus og ordrehistorikk gir oversikt over aktive og leverte bestillingar, samt estimert leveringstid og sporingsinfo for sende varer.
   
 • Tilgangar: Det er mogleg å leggje til brukarar med ulike rettar og tilgangsnivå, slik at nokre kan bestille, medan andre berre har lesetilgang.
   
 • Større ordre: Kontakt Ina M. Brentebråten-Gulbrandsen for prisar ved større bestillingar.


NetNordic