Tryggleiksalarm

Tryggleiksalarm er ein sensor som kan berast som eit smykke rundt halsen eller handleddet. Alarmen er knytt til Alarmsentralen sin responsteneste. Ved alarm kontaktar operatørane på alarmsentralen heimetenesta, eller pårørande - uansett tid på døgnet.

Kommunen vurderar om tryggleiksalarm er hensiktsmessig saman med pasienten og pårørande. Dei ser på faktorar som sjukdom, fallfare, og utryggleik. 

Informasjon om søknad finn du på kommunen si nettside eller ved å kontakte dei. Kommunen skal gi skriftleg avgjerd om du får alarm eller ikkje, inkludert grunngjeving ved avslag og informasjon om klagefrist.

Tunstall Lifeline Digital TX4

 • Bærbar alarmknapp for å varsle alarmmottakarar ved behov for hjelp
 • Aktiverast av tenestemottakar ved å trykke på knappen
 • 100 % digitalisert trygghetsalarm frå Tunstall Lifeline Digital
 • Nettbasert administrasjonsportal for oppdateringar og justeringar
 • Alarm ved eitt enkelt trykk på alarmsendar (eller alarmknapp på trygghetsalarmen)
 • Alarmen sender til heimetenesta eller alarmsentral via 4G


Høg sikkerheit

 • Automatisk bytte mellom 4G, 3G og 2G for tilkobling
 • Støtte for taleanrop via VoIP og VoLTE


Integrert Smart Sensor-plattform med kapasitet for 64 enheter

 • Alarm ved avvik frå forventa aktivitet, som t.d. at ein brukar ikkje legg seg som forventa
 • Muligheit for konfigurering av trygghetsalarmen på distanse (Over-The-Air).

 

 

Funksjonar:

 • Timer for målretta innsats
 • Sensorar for registrering av aktivitet og inaktivitet
 • 4G/LTE for e-sim og høg lydkvalitet
 • Zigbee for Smart Home, som t.d. å slå på lys
 • WiFi med støtte for opptil 8 enheter, inkludert kameraer
 • NFC for manuell innsjekking og utsjekking av personalet

Alarmknapp og forbruksmateriell

Artikkelliste

Kontakt

Inger Elise Grotle
Fagansvarleg for tryggleiksalarmar og velferdsteknologi
E-post
Telefon 57 75 14 17
Mobil 90 66 82 07